• ucaesldie

Col·lectiu La Santa neix al forex españa setembre del 2012 a mans de l’Adrià Olay, l’Arántzazu Ruiz i l’Anna Lorente qui posteriorment dona pas a la Laura Mihon.Ens anomenem “col·lectiu” per qué malgrat començar com un petit nucli, la nostra vocació és la de incorporar a diferents artistes i creadors amb cada nou projecte.La nostra filosofia, el TEATRE EN GUERRA:Reaccionar contra allò que amenaça el teatre como a manifestació cultural necessària. Modificar a l’individu i la seva acciones para comprar experiència teatral, però mai alliçonar-lo.

Creure en un teatre de profund caràcter humà.

Entendre les eines de l’actor como base per a desenvolupar les nostres creacions.

Superar les dificultats generant formes de producció i distribució alternatives.

Amb tot això, el Col·lectiu La Santa ja las mejores acciones para comprar ahora és a la trinxera.

Creiem en la Santa. Estem en guerra!